Vårdmaktpodden

21: Annika Strandhäll – Socialminister novum om vårdens status - Vårdmaktpodden

September 28, 2017

Annika Strandhäll, vår nya socialminister om anhörigperspektivet som dotter, kompetensförsörjningen, statlig styrning av sjukvård, resursomfördelning, digitalisering av sjukvård och värdebaserad vård.