Vårdmaktpodden
34: Douglas Eby - Consilium Southcentral Foundation Nuka System of Care (Alaska) - Vårdmaktpodden

34: Douglas Eby - Consilium Southcentral Foundation Nuka System of Care (Alaska) - Vårdmaktpodden

October 3, 2019

Doug Eby. Vice President of Medical Services på Southcentral Foundation Nuka System of Care i Alaska. Hur, med fokus på omdefinierad primärvård ur patientperspektiv, man framgångsrikt kan förändra ett sjukvårdssystem från grunden. Att lyckas anställa personal till extrem glesbygd och skapa ett system för den absoluta majoriteten, och mkt annat såklart. 

33: Anna Nergårdh – God nära vård - Vårdmaktpodden

33: Anna Nergårdh – God nära vård - Vårdmaktpodden

August 17, 2018

Anna Nergårdh, kardiolog och chefsläkare, regeringens utredare för god och nära vård. 

32: Patrik Sundström – Lex e-Hälsa-och sjukvård - Vårdmaktpodden

32: Patrik Sundström – Lex e-Hälsa-och sjukvård - Vårdmaktpodden

June 20, 2018

Patrik Sundström, jurist och programansvarig för e-hälsa på SKL om sjukvårdsjuridiska insikter kring legala utmaningar för sjukvårdsorganisationer, om behovet av ökad penetration av hård och mjukvara för breddinförande av digitala lösningar i hälso- och sjukvården, om hur rådande lagar inte är utformade utifrån ett patientperspektiv där de mest utsatta är de som drabbast värst, om behovet att ändra sjukvårdens ersättningsmodeller och arbetssätt från grunden, och mkt annat så klart.

31: Johan Eriksson – Användarperspektiv & innovation - Vårdmaktpodden

31: Johan Eriksson – Användarperspektiv & innovation - Vårdmaktpodden

May 17, 2018

Johan Eriksson, Head of Specialists på Google, entreprenör, författare och flitigt engagerad föreläsare om ledarskap, användarperspektiv och innovation i och utanför sjukvården.

30: Stefan Jutterdal – Fysioterapeuternas perspektiv primum - Vårdmaktpodden

30: Stefan Jutterdal – Fysioterapeuternas perspektiv primum - Vårdmaktpodden

April 12, 2018

Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna om insikterna från kulstötarkarriären, om jobbet som sjukhus- och utvecklingsdirektör, om fysioterapeutiska utmaningar och möjligheter och om rätten till rörelse för barn och vuxna, jämställdhet i vården och om att överleva ett hjärtstopp.

29: Judith Bruchfeld & Emma Bendz - #utantystnadsplikt  - Vårdmaktpodden

29: Judith Bruchfeld & Emma Bendz - #utantystnadsplikt - Vårdmaktpodden

March 15, 2018

Läkarna Judith Bruchfeltd och Emma Bendz engagerades tidigt i uppropet #utantystnadsplikt som administratörer och författare. Vi talar om Emmas erfarenheter som läkare i Sydafrika och Judiths minnen av tropikmedicinskt sjukhus innan läkarstudierna, om hur #utantystnadsplikt initierades och tog fart, om särbehandlingar diskrimineringar och trakasserier pga kön i svensk sjukvård och vad som förklarar att fler än hälften av alla kvinnliga läkare nu slutit upp i uppropet men även av de förväntar sig av chefer och ledare i sjukvården.

28: Britt-Marie Ahrnell - Anhörigas perspektiv primum - Vårdmaktpodden

28: Britt-Marie Ahrnell - Anhörigas perspektiv primum - Vårdmaktpodden

March 1, 2018

Britt-Marie Ahrnell, anhörigaktivist, journalist och styrelseproffs om vikten av att lyssna, om anhörigperspektivet, om varför man borde organisera sjukvården runt ett kontinuerligt patientansvar för vissa och inte för andra, och mkt annat så klart.

27:   Martin Ugander  –   Merry Christmas & Happy New Heart Attack -   Vårdmaktpodden

27: Martin Ugander – Merry Christmas & Happy New Heart Attack - Vårdmaktpodden

December 21, 2017

Extra julavsnitt med Martin Ugander, Docent vid Karolinska Institutet och ST-läkare i klinisk fysiologi om hur döden varierar över året globalt och vad det sen beror eller inte beror på, under jul och nyår i synnerhet.

26: Christian Unge – Informell ledare, #metoo & akutsjukvård  - Vårdmaktpodden

26: Christian Unge – Informell ledare, #metoo & akutsjukvård - Vårdmaktpodden

December 7, 2017

Christian Unge, disputerad överläkare i internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, framgångsrik författare och delgrundare av Ronden Podcast som bl.a jobbat för läkare utan gränser i Afrika och som forskar och utvecklar omhändertagande av sepsis i akutsjukvården.

Idag talar vi om Hans Rosling som förebild och ledare, om att först och främst vara pappa men informell ledare på jobbet, om #metoo och om män som tar för sig i vården, om att jobba med begränsande teknik i akutsjukvården, om att rädda sepsispatienter och mkt annat så klart..

25: Emma Spak – Primärvårdens samordnare - Vårdmaktpodden

25: Emma Spak – Primärvårdens samordnare - Vårdmaktpodden

November 23, 2017

Emma Spak, samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och Landsting fd ordförande för Sveriges Yngre Läkarförening om att vara läkare och anhörig, om primärvårdens utmaningar och hennes optimism inför framtiden, om att köpa ett litet hus och städa sällan, om medarbetarskap och digitalisering, om att värna om rebellerna och modet i vården och mycket annat så klart. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App